Personal

Läkare

Eya Le Wartie (fd Eija Olsson)

Överläkare och specialist i kirurgi och plastikkirurgi. Disputerad, Medicine Doktor. Medlem Svensk Förening för Estetisk Kirurgi.

Joacim Öhrn

Överläkare och specialist i allmän kirurgi, övre magtarm-kirurgi och fetmakirurgi

Gudrun Diderholm

Överläkare och specialist i anestesiologi och intensivvård.

Bo Magnusson

Överläkare och specialist i anestesiologi och intensivvård.

Anders Larsson

Överläkare och specialist i anestesiologi och intensivvård.

Khatereh Djavani

Överläkare och specialist i kirurgi och kärlkirurgi. Disputerad, Medicine Doktor.

Övrig personal

Lisa Eklöv

Narkossjuksköterska, mottagning, operations- och verksamhetsplanering.

Elin Persson

Undersköterska, mottagning och administration.

Monika Olsson

Undersköterska, mottagning och administration.

Lena Thyr

Operationssjuksköterska.

Eva Zetterberg

Operationssjuksköterska.

Anna Lindblad

Nattsköterska, intensivvård- och ambulanssjuksköterska.

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss