Enklare kirurgiska operationer

Enklare kirurgiska operationer

Borttagning av fettknöl (Lipom)

Borttagning av hudförändring

  • Talgkörtlar (Atherom)
  • Fettknölar
  • Leverfläckar
  • Åldersfläckar
  • Skintags (Fibrom)

Operation av nageltrång (Königs operation)

Fettknöl (Lipom)

Lipom är vanliga godartade tumörer innehållande normal fettväv. Ofta har man flera. Vid viktökning växer ofta lipomen i storlek. Den omges av en tunn kapsel vilket gör att den känns tydligt under huden som en mjuk, elastisk konsistens vid tryck.

Ibland kan de vara smärtsamma. Exakt vad detta beror på vet man inte säkert. En teori är att smärtan kommer från den fasta kapselstrukturen som töjs ut när lipomet tillväxer. Givetvis kan också lipomet trycka på smärtkänsliga punkter.

Behandling

När och om lipomet vållar besvär i form av smärta, eller då diagnosen är osäker, tas lipomet bort kirurgiskt på landstingstaxa. Knölen opereras bort i lokalbedövning.

Talgkörtel (Atherom)

Atherom är en ofarlig cysta som innehåller talg. Den uppstår när utförselgången från körteln blivit tilltäppt. De kan uppträda var som helst på kroppen men är vanligast i hårbevuxet område, som i hårbotten.

Knölen känns som en rundad resistens som sitter förankrad i huden men går att röra på mot underlaget. Känns elastisk till sin konsistens.

Behandlingen av atherom är kirurgisk. Operationen är motiverad när och om man upplever subjektiva besvär, eller efter upprepade infektioner.

Det är meningslöst att operera ett atherom som nyss tömt sig spontant eller nyligen skurits upp (vid infektion). Vid behov skär man upp det infekterade atheromet som töms på var och talg men man försöker inte att ta bort hela cystan eftersom detta kan medföra att infektionen sprids. Incisionen hålls öppen med hjälp av ett dränage under något dygn.

Borttagning av födelsemärken (Leverfläckar)

Den latinska beteckningen för vad som i folkmun kallas ”födelsemärken” eller ”leverfläck” är naevus. Varje vuxen individ bär på i genomsnitt 67 födelsemärken. De första uppträder under spädbarnsåret och antalet ökar sedan fram till ungefär 30-års åldern.

Födelsemärken är ingen medicinsk indikation för operation. Att man upplever det som kosmetiskt störande och vill bli av med dem gäller inte inom den offentliga vården. Åtgärd på uteslutande kosmetisk indikation måste man bekosta själv.

Vad man alltid måste ta på största allvar är förändringen av befintliga födelsemärken. De förändringar som kan vara alarmerande är plötslig tillväxt, tillkomsten av oregelbunden pigmentering, att gränsen mot omgivande hud blivit ”suddig” och givetvis spontan sårbildning/blödning. Vid sådana tecken bör man gå till läkare genast!

Vissa hudförändringar som vi opererar bort sänds alltid för mikroskopisk undersökning. Av detta skäl ska en pigmenterad hudförändring aldrig behandlas med laser, diatermi eller frysnitt.

Åldersfläckar (Keratos)

Detta är mycket vanliga helt ofarliga hudförändringar. De uppträder ofta i stort antal hos medelålders och äldre i ansiktet, på bålen och armarna. Fläcken har en svagt gulbrun missfärgning som med tiden ”reser” sig från ytan och antar en oljig, vaxartad karaktär. Färgen kan variera från kolsvart till gråbrun. Den är alltid skarpt avgränsad mot omgivande hud.

Eftersom keratoser enbart har kosmetisk betydelse måste man bekosta behandlingen själv.

Behandlingsmetod – Skrapning med curett

Detta görs enkelt i kylanestesi eller i lokalbedövning. Keratosen släpper lätt från underlaget och resulterar i ett ytligt skrubbsår som läker inom några dagar.

Skintags (Fibrom)

Hos medelålders/äldre individer uppträder dessa mjuka hudfärgade eller svagt brunfärgade hudflikar ofta i stora mängder. De är speciellt vanliga på halsen och i armhålorna. De sitter oftast på en väldefinierad, smal stjälk.

Behandling

Åkomman är helt ofarlig och uteslutande av kosmetisk betydelse. Hudflikarna kan enkelt klippas bort i lokalbedövning. Såret behöver inte sys.

Ärrbildning

Det kan vara ärr som uppstått efter acne, kirurgiska ingrepp, trauman, koppor eller bristningar. Beroende på utseende och läge så kan dessa avlägsnas antingen kirurgiskt med s.k. ärrplastik eller med CO2 laser.

Välkommen att kontakta oss på Estetisk Kirurgi för mer information!

 

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss