Tandgnissel

Bruxism

BOTOX MOT TANDGNISSEL

Vad är tandgnissling/ tandpressning?

Att pressa eller gnissla tänder är normalt och kan förvärras av stress. Om du ofta vaknar med huvudvärk och ömma käkar eller om du biter ihop hårt under dagen, ska du tala med din tandläkare.

Vad beror det på?

Tandpressning betyder att du biter ihop hårt, när du sover eller är vaken. Pressar du samman tänderna på dagen beror det nästan alltid på stress. Tandgnissling betyder att du gnider underkäkens tänder mot tänderna i överkäken. Det sker oftast i sömnen och kan ibland ge ifrån sig ett gnisslande ljud. På fackspråk kallas tandpressning och tandgnissling för bruxism. Att pressa eller gnissla tänder när man sover, kan hänga samman med sömnstörningar, som i sin tur ibland kan bero på stress. I enstaka fall kan tandpressning och tandgnissling på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

Boka tid för gratis konsultation

Vilka besvär kan man få?

Tandpressning ger ofta mer besvär än tandgnissling. Om du pressar ihop tänderna utsätts käkarna för betydligt hårdare belastning, vilket kan medföra smärta och stelhet i käkarna. Den som bara gnisslar tänder brukar inte få några större problem, förutom att tänderna slits mer än normalt.

Hur upptäcks det?

Om du har besvär med smärta i käkar, svårigheter att gapa eller ofta huvudvärk bokas tid för en utvidgad undersökning hos tandläkaren. Din tandläkare känner på käkleder och käkmuskulatur, kontrollerar hur tänderna har kontakt med varandra och hur stort du kan gapa. Eventuella förändringar på tungan och slemhinnorna undersöks också.

Hur behandlas tandpressning?

Tandpressning på natten kan behandlas med bettskena. Bettskenan hindrar inte gnisslandet, men den skyddar tänderna så att de inte skadas och slits. Skenan fungerar som stötdämpare mellan tänderna och minskar belastningen på käken. Om du pressar ihop käkarna under dagen kan det vara bra att bli mer medveten om när du är stressad och pressar tänderna. Då kan du lättare undvika det. Din tandläkare kan också ge dig individuellt anpassade övningar.

Botox är också en mycket effektiv behandling, men fortfarande en ganska ny metod i Sverige, men den ökar alltmer. Akupunktur kan minska långvariga smärtor i käkmusklerna. Värktabletter och inflammationsdämpande mediciner kan lindra under kortare tid.

Boka tid för gratis konsultation

Botulinumtoxin är effektivt mot tandgnissling

Visste du att man kan behandla tandgnissling (bruxism) med botulinumtoxin Typ A?

Tandgnissling/ tandgnissel och spända käkar är väldigt vanligt och beror ofta på stress, att du kan lida av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten.

Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, migrän, värk i käken, ansiktet och öronen och att du får förslitningsskador på dina tänder. I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi). Botulinumtoxin ger ett mycket gott resultat mot spända käkmuskler och tandgnissel. Det kan även hjälpa dig som använder bettskena så att du slipper den helt och hållet.

Genom att behandla tuggmuskeln (massetern) med botulinumtoxin-injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som dessa spänningar kan ge. I de flesta fall kommer du som patient att vara helt symtomfri under hela perioden som effekten sitter i, cirka 4-6 månader. På köpet kan du som patient även få en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen vilket skapar ett smalare intryck av en framträdande kantig underkäke. Denna behandling är vanligt förekommande i Asien då man i ett estetiskt syfte önskar att få just intrycket av ett avsmalnat ansikte.

Biverkningarna är få till behandlingen, men i enstaka fall kan käkmuskeln kännas något försvagad. Men det är besvär som går över, då behandling med botulinumtoxin inte är permanent.

Att tänka på INFÖR din behandling med botulinumtoxin

 • Ej ha en infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen. (snuva är ok)
 • Ej heller kvissla eller finne på injektionsområdet.
 • Ej ha någon herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.
 • Ej vara gravid eller amma.
 • Om man äter Magnecyl eller Ipren eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet.
 • Välja behandlingsdag en dag då man inte ska träna samma kväll.

Att tänka på EFTER din behandling med botulinumtoxin

 • Behandlingsresultatet kan tidigast börja ses en vecka och varar generellt cirka 4-6 månader.
 • Ej gnida/gnugga i behandlingsområdet samma dag
 • Ej utföra peeling eller massage av ansiktet samma dag.
 • Ej träna samma dag.
 • Ej sminka sig eller ta på det behandlade området de närmaste 6 timmarna efter behandling.
 • Ej bada bastu samma dag.

Godkänd till medicinsk och kosmetisk användning

I slutet av 1980 talet blev ämnet botulinumtoxin godkänt för kosmetisk användning, av den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA. Medicinföretaget Allergan köpte rättigheterna och förkortade namnet till Botox. I dag marknadsförs samma verksamma ämne även under namnet Dysport, Vistabel och Azzalure. Alla dessa produktnamn är godkända av Socialstyrelsen/Läkemedelsstyrelsen till medicinsk och kosmetisk användning. Behandling med botulinumtoxin kräver individuell rådgivning.

Hur gör du nu?

Tror du att du är en kandidat för den här typen av botulinumtoxin-behandling mot tandgnissel, som skapar symtom som spänningshuvudvärk? Hör av dig till oss så bokar vi in dig på en första konsultation. Konsultation hos läkaren är alltid kostnadsfri när det gäller injektionsbehandlingar hos oss på Estetisk Kirurgi. På konsultationsdagen får du fylla i ett hälsoenkät med information om dig och under själva konsultationen går du igenom dina önskemål och utifrån detta görs en noggrann behandlingsplanering utifrån dina individuella önskemål och förutsättningar.

Varmt välkommen till Estetisk Kirurgi!

Boka tid för gratis konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss