Daddy & Mommy Makeover

Daddy & Mommy Makeover

Daddy Makeover

Daddy Makeover – är ännu inte så vanligt

Daddy Makeover borde väl vara lika naturligt som Mommy Makeover?! Nu vill vi utvidga begreppet att också inkludera hälsa.

De flesta har säkert hört talas om så kallad Mommy Makeover. Uttrycket kommer från USA och är en benämning på kvinnor som efter en eller flera graviditeter genomgår plastikkirurgi för att återskapa hela eller delar av sin kropp som den var innan graviditeterna. Det handlar oftast om bröstlyft med eller utan bröstlinlägg och buklyft. I Makeover-begreppet borde det också ingå en förbättring av hälsan, oavsett om det gäller mammor eller pappor.

Lika självklart som det är med lika lön för lika arbete för kvinnorna är det på tiden att även vi män gör något åt våra kroppar och vårt utseende. Utseendeförbättring är naturligtvis inte bara en kvinnofråga. Jag tänker särskilt på oss pappor men också medelålders män i största allmänhet i vårt avlånga land. Hos unga män och män i alla åldrar i vissa subkulturer i storstaden däremot har utseendet och förbättring av densamma varit viktigt och använts en längre tid. Och nuvarande träningstrend i hela landet har väl inte gått förbi någon person.

Javisst, träning eller åtminstone viss motion och rimligt bra kost är naturligtvis viktigare än utseendet för ett längre liv. Men för ett bättre liv är jag övertygad om att det är viktigt med en balans mellan både hälsa och utseende. Att förbättra utseendet är som för de flesta kvinnor mest för det egna välbefinnandet inklusive självkänslan och i andra hand för att glädja sin partner och kanske några andra. Ett stressigt familjeliv och ett krävande arbete sätter ofta sina tydliga spår i vår lekamen. Resultatet är ej sällan en otränad, ibland överviktig kropp och ett något slitet yttre.

Vad kan då vi män göra rent konkret förutom att börja eller fortsätta motionera och försöka fortsätta äta en för tiden korrekt diet? Enklast och säkert mest effektivt är att få behandling med botox och eventuellt fillers för att släta ut veck och rynkor i ansiktet på ett diskret sätt. För- och nackdelen är att det inte ger bestående effekt utan är övergående och kräver upprepad behandling. Dock relativt billigt och ett bra alternativ som insteg. Nästa steg skulle kunna vara ögonlockslyft vilket innebär plastikkirurgi. Ögonlocksplastik är förmodligen det enklaste och mest effektiva kirurgiska ingreppet, för både män och kvinnor, för att uppnå en mer bestående utseendeförändring. Ett litet ingrepp med stor effekt. Man får både ett piggare och ungdomligare ansiktsuttryck. Nästa steg är förmodligen fettsugning på vald eller valda delar av kroppar. Väldigt effektivt för delar som är svåra att träna bort. Om vi går vidare har vi buklyft eller bukplastik som det också kallas. Det är ett mer radikalt men också väldigt effektivt alternativ men samtidigt mer avancerat och därför dyrare jämfört med övriga behandlingar. Behandling av åderbråck kan också vara ett alternativ, en åkomma som är vanligare hos män än man tror.

Daddy Makeover – ett alternativ för dig eller din partner?

Boka tid för gratis konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss