Betalningsinformation

Betalningsinformation Estetisk Kirurgi

DET HÄR INGÅR I PRISET

Operation, lättare måltider, aktuell bedövning- respektive narkosform, övernattning (om operation med narkos) och återbesöken t o m sexmånaderskontrollen hos kirurg eller sköterska.

Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid sex (eller eventuell tolvmånaderskontroll), som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

De allra flesta korrektioner brukar gå alldeles utmärkt att göra under lokalbedövning. Men önskar patienten sova under ingreppet är kostnaden mellan 3000kr (sedering) och 5000kr (narkos).

Besök, ett år efter operation, räknas som ny konsultation. Korrektion, mer än ett år efter operation, räknas som ny operation, om inget annat avtalats.

BETALNINGSVILLKOR

Hela operationskostnaden måste vara inbetalad senast 14 dagar innan operationsdagen till Estetisk Kirurgi Öhrn AB. Ange ditt OCR-nr som står på fakturan du fått.
Vårt bankgironummer är: 5036-5923.
Kontohavare: Estetisk Kirurgi & Hälsa AB.
Organisationsnummer 556837-1347

BETALNINGSSÄTT

Betalningen sker antingen med kort eller med faktura. Kontant betalning är borttagen.

AVBOKNING

Om det dyker upp oförutsedd händelse eller annat som gör att du vill avboka din operation måste du tyvärr göra det minst fjorton arbetsdagar innan själva operationsdagen. Det är tråkigt, men om du inte gör det måste vi fakturera dig 10 % av operationskostnaden för våra omkostnader om din avbokning inte är av medicinska skäl. Om medicinska skäl åberopas krävs läkarintyg.

Om du inte kan komma till ett inbokat läkarbesök måste vi be dig att avboka senast ett dygn innan planerat besök. I annat fall blir vi tvungna att fakturera dig för uteblivet besök. Observera att vi ej tar emot avbokningar via e-post.

FINANSIERING

Egen finansiering/banklån
Ett vanligt tillvägagångssätt för att finansiera en operation, är att utöka sitt befintliga bolån.

För dig som egen företagare
Våra operationer och behandlingar är privat utförd hälso- och sjukvårdstjänst vilket innebär för dig och din personal väldigt förmånliga skattekonsekvenser. Hela kostnaden kan belasta aktiebolaget utan att du eller din personal blir förmånsbeskattad. Vi fakturerar bolaget direkt och kostnaden blir en icke avdragsgill kostnad i bolaget. Enstaka undantag kan dock finnas om det gäller sjukvård eller ej. Den bedömningen kan göras först vid läkarkonsultationen.

Bruttolöneavdrag via arbetsgivare
Bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre lön i utbyte mot en förmån. Något som både anställd och arbetsgivare tjänar på utifrån skattehänseende.
Läs mer på skatteverkets.se

Välkommen kontakta vår klinik för information om betalning och finansiering.

Vår klinik tillämpar Läkarförbundets etiska regler som inte tillåter marknadsföring av krediter.
De etiska reglerna finns på Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgis, SFEPs hemsida

Etiska regler

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss