Skumbehandling

Åderbråck

Skumbehandling av åderbråck

Vi erbjuder skumbehandling av åderbråck för de patienter som har lindrigare åderbrock. Vår kärlkirurg undersöker alltid patienten för att se vilken typ av åderbråcksbehandling som passar respektive patient bäst.

Så här går skumbehandling till:

Ett läkemedel som heter Aethoxysklerol används. Det är en klar vätska som sedan blandas för att bilda ett skum. Vår kärlkirurg injicerar läkemedlet i åderbråcken. Det som sedan händer är att skummet orsakar en inflammation i kärlet vilket medför att kärlet drar ihop sig och åderbråcken minskar eller försvinner. Ibland behövs det fler än en behandling innan man når önskvärt resultat, allt beroende på patientens förutsättningar.

Hur känns behandlingen?

Själva behandlingen utförs utan narkos eller bedövning. Det kan svida lite vid injicering men går snabbt över.

Efter behandlingen

Efter en skumbehandling blir området rött och det bildas blåmärken. Dessa går bort efter några dagar eller veckor.

Pris för åderbråcksbehandling med skum

Pris från 9 000 kronor beroende på storlek och utbredning. Kontakta oss för diagnos och en mer exakt prisuppgift.

KONTAKTA Estetisk Kirurgi GÄLLANDE BRÅCK

Vi finns i Gävle och Ockelbo och verkar inom hela Gävleborgs län. Behandling av åderbråck sker på vår mottagning i Gövle.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Telefon: 073-0609300

Boka tid för konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss