Radiofrekvensbehandling

Åderbråck

Vad är åderbråck?

Åderbråck (varicer) och kärlspindlar är åkommor i blodkärlen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men åderbråck drabbar även män.

Vener är blodkärl som leder blod tillbaka till hjärtat. Venerna finns ytligt (i underhudsfettet) och även djupare (i muskulaturen). Mellan dessa vener finns förbindelser s.k. perforanter.

Den ytliga venen på benets insida, s.k. vena.saphena magna, som löper från den inre fotknölen till ljumsken är vanligtvis involverad i åderbråckssjukdom. Ett fåtal av patienterna med åderbråck har bekymmer i den ytliga venen på benets baksida (vena.saphena parva).
Symptom vid åderbråck

Symtomen vid åderbråck utgörs vanligen av svullnad, tyngdkänsla och krampartad smärta. En del åderbråck är huvudsakligen kosmetiskt störande. Åderbråck försvinner inte av sig själva. Ibland kan man få en ofarlig ytlig blodpropp i de slingriga blodkärlen.

Det är inte farligt att ha åderbråck. Har man besvär försvinner de oftast helt och hållet efter en radiofrekvensbehandling eller operation. Skumbehandling är också ett alternativ som är något enklare och skonsammare, särskilt lämligt om man inte har så stora åderbråck. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.
Orsak till åderbråck

Orsaken till åderbråck är okänd. Klaffarna på kärlets insida håller inte tätt, vilket medför att blodet inte kan transporteras bort med successiv vidgning av ådrorna som följd. Ett åderbråck syns mest när man står upp och ser ut som en slingrig, säckformig, blåaktig sträng.

En del kvinnor får åderbråck under sin graviditet. En del men inte alla av dessa åderbråck kan återgå till det normala efter förlossningen. Ärftlighet, samt stillasittande eller stående arbete under en längre tid är av betydelse. Åderbråck kan också uppstå i samband med blodpropp.

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid radiofrekvensbehandling eller operation av åderbråck.

Boka tid för konsultation

Tidigare operation av åderbråck

Om man tidigare behandlats eller opererats i ljumsken och återfallet sträcker sig till denna nivå kommer sannolikt en förnyad behandling eller operation i ljumsken att bli nödvändig. Även om resultatet av behandlingen eller kirurgin i ljumsken inte är synligt utåt avgör denna risk för framtida återfall av åderbråck. Om du tidigare åtgärdats på denna nivå bör behandlande eller opererande läkare vara kärlkirurg. Vår läkare på Estetisk Kirurgi som arbetar med åderbråck är kärlkirurg.

Undersökning av blodådror

Inför beslut för en åderbråcksbehandling behövs oftast en ultraljudsundersökning av de ytliga och inre blodådrorna. Undersökningen görs för att lokalisera alla åderbråck som ibland ej kan ses vid en vanlig läkarundersökning. Dessutom behöver man ibland utesluta svåra problem i de inre blodådrorna som kan vara ett hinder för behandling eller operation av åderbråck.

Radiofrekvensbehandling (RF) av åderbråck

RF-behandling är en ny behandlingsmetod av åderbråck (varicer). Tidigare har det enda alternativet varit operation av huvudstammarna (vena.saphena magna och vena.saphena parva) av venerna i benen. Vid den traditionella operationsmetoden lägger man ett eller flera snitt i ben eller ljumske för att komma åt åderbråcket. Sedan har en plasttråd förts in i kärlets ena ända och tagits ut i den andra ändan. Kärlet har sedan dragits ut med hjälp av plasttråden. Dessa ingrepp har som regel mycket goda resultat men tyvärr krävs mer anvancerad smärtlindring med narkos och det krävs ofta en sjukskrivning på en till två veckor.

Ett flertal vetenskapliga studier har visat att RF-behandling, laserbehandling och operation av åderbråck har likvärdiga resultat på kort och lång sikt. Det har medfört att RF-behandling nu har blivit en av de vanligaste behandlingsmetoderna av åderbråck i Sverige. Detta eftersom RF-behandlingen görs i lokalbedövning, patienten blir snabbt återställd och samtidigt är metoden lika effektiv som operation som är klart mer krävande för både patienten och sjukvården.

Med den nya RF-tekniken så brukar patienterna oftast kunna återgå till normal aktivitet redan efter en eller två dagar. Förutom snabb återhämtning ger metoden även smärtlindring och en kosmetiskförbättring med minimal ärrbildning och svullnad.

Genom ett ultraljud kan din kirurg scanna av och fastställa hur just din situation ser ut och om du är en lämplig kandidat för en RF-behandling.

Borttagande av mindre åderbråck utanför huvudstammarna sker mellan minimala småsnitt (ca 3–8mm). Avknytning av förbindelsegrenar (perforanter) kan kräva aningen större snitt. Denna del av behandlingen kan inte ersättas med den nya RF-tekniken men eftersom borttagande av mindre åderbråck kan utföras i lokalbedövning skapas nu möjligheten att genomföra en hel åderbråcksoperation utan att behöva söva patienten.

Boka tid för konsultation

Behandlingsåtgärd

Genom att använda sig av ultraljud placerar din läkare en tillslutningkateter i den sjuka venen. Eftersom katetern är så pass liten och tunn behövs endast ett litet snitt i huden. Katetern utger värme till venväggen genom radiofrekvens (RF). När venens väggar drar till sig denna värmeenergi drar venen ihop sig och krymper. När man sedan mycket sakta drar ut katetern så krymper venen ihop tills den är helt tillsluten och avstängd. Blodet tvingas nu att hitta nya vägar genom friska vener runt omkring.

Ingreppet utförs i öppenvård och eftersom öppningen/såret efter katetern är så pass litet räcker det med ett förband eller kompressionsförband för att främja din läkningsprocess. Ingreppet går, som tidigare nämnt att genomföra i lokalbedövning vilket är fördelaktigt.

Eftervård

Vi kommer att uppmana dig att försöka att röra på dig men med måtta och vi vill att du till en början försöker att undvika långa pass av stillastående och fysiskt påfrestande aktiviteter.

Vanligtvis kan patienter som genomgått en ventillslutning med hjälp av RF teknik vara tillbaka på arbetet och annan normal aktivitet, redan efter en eller två dagar.
Fysiskt påfrestande aktivitet som träning etc. kan återupptas efter ca två veckor.

Risker och komplikationer

Som med alla operationer och ingrepp finns det risker att tänka över.
Du och din läkare kommer gemensamt att diskutera eventuella komplikationer vid ditt konsultationstillfälle. Det är viktigt för oss att du är medveten om eventuella risker och vad de innebär innan du bestämmer dig för att gå vidare i processen.

Vanliga frågor som rör RF teknik och tillslutning av vener

Gör det väldigt ont?

Oftast tycker inte patienten att de känner så mycket smärta varken under eller efter ingreppet.

Hur fort kommer symtomen att försvinna?

De flesta patienterna blir av med smärta och tunga/ trötta ben direkt efter ingreppet. Fullständig effekt kan förväntas inom 1 – 2 veckor.

Vad händer om jag behöver göra en bypassoperation och behöver den tillslutna venen?
Man tillsluter bara vener som inte är lämpliga för bypassoperationer och som är sjuka. Du kommer att ha andra friska kärl runt om som läkarna kan använda om en bypass skulle bli aktuell.

Om du har några frågor om RF behandling av varicer, åderbråck eller något annat så är du varmt välkommen att ringa oss på Estetisk Kirurgi!

Boka tid för konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss