ÅDERBRÅCKSBEHANDLING

ÅDERBRÅCKSBEHANDLING

Åderbråcksbehandling

Vad är åderbråck?

Åderbråck (varicer) och kärlspindlar är åkommor i blodkärlen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men åderbråck drabbar även män.

Vener är blodkärl som leder blod tillbaka till hjärtat. Venerna finns ytligt (i underhudsfettet) och även djupare (i muskulaturen). Mellan dessa vener finns förbindelser s.k. perforanter.

Den ytliga venen på benets insida, s.k. vena.saphena magna, som löper från den inre fotknölen till ljumsken är vanligtvis involverad i åderbråckssjukdom. Ett fåtal av patienterna med åderbråck har bekymmer i den ytliga venen på benets baksida (vena.saphena parva).
Symptom vid åderbråck

Symtomen vid åderbråck utgörs vanligen av svullnad, tyngdkänsla och krampartad smärta. En del åderbråck är huvudsakligen kosmetiskt störande. Åderbråck försvinner inte av sig själva. Ibland kan man få en ofarlig ytlig blodpropp i de slingriga blodkärlen.

Det är inte farligt att ha åderbråck. Har man besvär försvinner de oftast helt och hållet efter en radiofrekvensbehandling eller operation. Skumbehandling är också ett alternativ som är något enklare och skonsammare, särskilt lämligt om man inte har så stora åderbråck. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.
Orsak till åderbråck

Orsaken till åderbråck är okänd. Klaffarna på kärlets insida håller inte tätt, vilket medför att blodet inte kan transporteras bort med successiv vidgning av ådrorna som följd. Ett åderbråck syns mest när man står upp och ser ut som en slingrig, säckformig, blåaktig sträng.

En del kvinnor får åderbråck under sin graviditet. En del men inte alla av dessa åderbråck kan återgå till det normala efter förlossningen. Ärftlighet, samt stillasittande eller stående arbete under en längre tid är av betydelse. Åderbråck kan också uppstå i samband med blodpropp.

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid radiofrekvensbehandling eller operation av åderbråck.

Boka tid för konsultation

Tidigare operation av åderbråck

Om man tidigare behandlats eller opererats i ljumsken och återfallet sträcker sig till denna nivå kommer sannolikt en förnyad behandling eller operation i ljumsken att bli nödvändig. Även om resultatet av behandlingen eller kirurgin i ljumsken inte är synligt utåt avgör denna risk för framtida återfall av åderbråck. Om du tidigare åtgärdats på denna nivå bör behandlande eller opererande läkare vara kärlkirurg. Vår läkare på Estetisk Kirurgi som arbetar med åderbråck är kärlkirurg.

Undersökning av blodådror

Inför beslut för en åderbråcksbehandling behövs oftast en ultraljudsundersökning av de ytliga och inre blodådrorna. Undersökningen görs för att lokalisera alla åderbråck som ibland ej kan ses vid en vanlig läkarundersökning. Dessutom behöver man ibland utesluta svåra problem i de inre blodådrorna som kan vara ett hinder för behandling eller operation av åderbråck.

Boka tid för konsultation

Kan du få hjälp av din sjukvårdsförsäkring?

Läs mer

Kontakta oss